Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegy ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatnoci. Moesz wyczy uwanie plikw cookies w ustawieniach swojej przegldarki. Jeeli nie chcesz oglda wicej tego komunikatu i zgadzasz si na uywanie plikw cookies kliknij zamknij - dzikujemy.

Pracownia archtektoniczna Krzysztof Haat
Projekty typowe» zobacz wiecej
Projekty indywidualne» zobacz wiecej
 Oferta

 

Pracownia Projektowa mgr in¿. Krzysztofa Ha³ata oferuje wykonanie pe³nej dokumentacji do pozwolenia na budowê w zakresie :

1. Projekt zagospodarowania dzia³ki z uzgodnieniami

2. Projekty typowe :  sprzeda¿, adaptacja do dzia³ki, zmiany w projektach, wykaz biur projektowych

3. Projekty indywidualne - z wszystkimi bran¿ami ( W, G, CO, elektr. , wentyl. i inne ) w technologii :
- murowanej, drewnianej, stalowej, betonowej, styropianowej
- budynki mieszkalne, gospodarcze, gara¿owe
- budynki us³ugowe, handlowe, magazynowe. produkcyjne
- zmiana sposobu u¿ytkowania budynków, lokali
- inwentaryzacja obiektów, opinie techniczne, projekty modernizacji
- projekty technologiczne  :  us³ugi, handel, gastronomia, s³u¿ba zdrowia

4. Mapy geodezyjne

5. ¦wiadectwa i certyfikaty energetyczne

6. Nadzory budowlane

7.Prowadzenie ksi±¿ki obiektu budowlanego